Poštovani, u vanbračnoj sam zajednici već tri godine iz koje imam dvogodišnjeg sina. Međutim, spletom okolnosti želim da izađem iz te zajednice, ali mi se preti verbalno da ja mogu otići, ali da ne smem uzeti svoje dete jer mogu biti nasmrt pretučena… Molim vas da li postoji neki zakon koji bi mu zabranio prilaz? Inače ja sam iz drugog grada tako da dok odvedem dete treba mi pet -šest sati autobusom… Za to vreme možemo nastradati i ja i dete… Kažite mi kako mogu da se izborim za svoj duševni mir i detetov, molim Vas.

Poštovana,

 

Ponašanje Vašeg vanbračnog partnera predstavlja nasilje u porodici. 

Prema čl. 197 Porodičnog zakona, nasilje u porodici jeste ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice.  Vanbračni partneri smatraju se članovima porodice.

 

Nasiljem u porodici smatra se naročito:

 

1. nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede;

2. izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu;

3. prisiljavanje na seksualni odnos;

4. navođenje na seksualni odnos ili seksualni odnos sa licem koje nije navršilo 14. godinu života ili nemoćnim licem;

5. ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja sa trećim licima;

6. vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje.

 

Protiv člana porodice koji vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici, kojom se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članom porodice. Mere zaštite od nasilja u porodici jesu:

 

1. izdavanje naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti;

2. izdavanje naloga za useljenje u porodični stan ili kuću, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti;

3. zabrana približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti;

4. zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice;

5. zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice.

 

Ove mere mogu trajati najviše godinu dana, a mogu se produžavati sve dok ne prestanu razlozi zbog kojih je mera bila određena.

 

Savetujemo Vam da  u cilju svoje zaštite, a naročito zaštite Vašeg deteta, o svemu obavestite najbližu policijsku stanicu.

 

Mladi Pro Bono