Poštovani, Najljubaznije Vas molim da mi kažete imam li pravo da nasledim porodičnu/muževljevu penziju i kojim je aktima to regulisano, budući da sam do njegove smrti prošle godine živela sa njim u VANBRAČNOJ zajednici XX godina i imamo i zajedničku decu i unučiće? Unapred hvala najlepše

Poštovana,

Iako vanbračni partneri po Porodičnom zakonu imaju prava i dužnosti supružnika, njihov status nikada nije bio izjednačen kada je reč o porodičnim penzijama. Član 28. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje da pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti bračni drug, deca (rođena u braku ili van braka ili usvojena, pastorčad koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao, unučad, braća i sestre i druga deca bez roditelja, odnosno deca koja imaju jednog ili oba roditelja koji su potpuno nesposobni za rad, a koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao), roditelji (otac i majka, očuh i maćeha i usvojioci) koje je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao, kao i bračni drug iz razvedenog braka ako mu je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje. Dakle, odgovor na Vaše pitanje je, nažalost, negativan.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO