Moj preminuli otac ima nas dvoje punoletne dece iz prvog braka. Drugi brak je zasnovao pre 2 godine (u 78 -oj god.) i u taj brak uneo pokretnu i nepokretnu imovinu koju je stekao u prvom braku sa našom majkom (koja je preminula pre 20 god.)Sledi ostavinska rasprava.Testament ne postoji. Moje pitanje je: Da li njegova druga žena ima prava na raspodelu njegove imovine koja se vodi na njegovo ime i koju je on uneo u brak, ravnopravno sa nama (njegovom decom)?

Poštovani,

Vi, zajedno sa drugom suprugom Vašeg oca po zakonu spadate u prvi nasledni red. Ukoliko smo dobro razumeli, iza Vašeg oca su ostali dvoje dece i. Svi nasleđuju po 1/3 zaostavštine ostavioca, što znači da je odgovor na Vaše pitanje da li supruga nasleđuje ravnopravno sa vama, potvrdan.

Doduše, prema članu 9 stav 3 Zakona o nasleđivanju, ukoliko postoji ostaviočevo dete kome bračni drug nije roditelj, a imovina bračnog druga je veća od one koja bi mu pripala pri podeli zaostavštine na jednake delove, onda svako ostaviočevo dete može naslediti do dva puta više nego bračni drug ukoliko sud to smatra opravdanim u konkretnom slučaju. Dakle, da li će sud Vama I Vašoj sestri/bratu dosuditi više nego supruzi Vašeg oca, ne zavisi od nekih preciznih kriterijuma, jer šta je ‘opravdano’ u konkretnom slučaju ceni sud. Pretpostavljamo da i dužina braka može biti bitan faktor. Činjenica da je brak između Vašeg oca i njegove supruge kratko trajao Vama može ići u prilog. Naravno, sve ovo ukoliko je ispunjen uslov iz navedenog člana 9.

Mladi Pro Bono