Rodila sam dete u vanbračnoj zajednici i prijavila ga na svoje ime i prezime. Zanima me da li otac deteta ima obavezu izdržavanja ili prvo mora doći do utvrđivanja očinstva?

Poštovana,

 

Da biste dobili pravo na izdržavanje deteta neophodno je da prvo povedete postupak za utvrđivanje očinstva.

Zakonom o parničnom postupku i Porodičnim zakonom propisan je postupak utvrđivanja očinstva kao i rokovi u kojima se tužba za utvrđivanje očinstva može podneti.

Članom 55. Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon ) definisano je da ukoliko očinstvo nije utvrđeno priznanjem, može biti utvrđeno pravnosnažnom sudskom presudom. Pravo na utvrđivanje očinstva imaju: dete, majka i muškarac koji tvrdi da je otac deteta.Postupak za utvrđivanje očinstva možete pokrenuti podnošenjem tužbe za utvrđivanje očinstva. 

Potrebno je da podnesete tužbu Višem sudu, a imate mogućnost da birate da li će to biti Viši sud koji je nadležan za opštinu u kojoj prebivalište ima tuženi  ili sud na čijem području Vi imate prebivalište.

 

 

Mladi Pro Bono