Poštovani,moje pitanje je vezano za ogroman dug za struju koji ima moja porodica. Da li je moguće da se pozove na zastarelost tog potraživanja? Izlozicu Vam celu situaciju.Mama i tata su ostali bez posla a trebalo je izdržavati troje dece i bolesnu babu. Do 2005 dok je deda bio živ placali smo struju od njegove penzije,medjutim,posle njegove smrti niko nije bio u mogucnosti da plaća struju. Dug se gomilao i 2011 nam je isključena struja. I od tada skupljamo pare da izmirimo taj dug.Protiv dede,na koga se vodi brojilo, pokrenute su tri tužbe ,koje je Sud odbacio jer je deda umro a oni su tužili čoveka koji je kada je prva tužba podneta bio vec 2 godine mrtav. Protiv njega se sada ne vodi postupak i da li sada mi imamo pravo da se pozovemo na zastarelost potrazivanja i na koji nacin? Ili da nam bar otpišu kamate? Mi smo svi i dalje bez posla i bez prihoda ali se borimo da bar bratu koji je jos dete omogućimo normalan život.

Poštovani,

Nismo razumeli da li ste Vi i Vaša porodica tuženi od strane distribucije kao faktički korisnici električne energije posle smrti Vašeg dede. Naime, kada je tuženo lice koje nije više među živima, sud obustavlja postupak rešenjem. Sada je pitanje da li ste Vi tuženi kao faktički korisnici. Pretpostavimo da jeste.

U skladu sa stavom 1 člana 378 Zakona o obligacionim odnosima, potraživanje naknade za isporučenu električnu energiju zastareva za 1 godinu.

Dakle, vi možete uložiti prigovor zastarelosti za ona potraživanja starija od godinu dana od dana kada ste tuženi. Zastarelost počinje da teče prvog dana od kada je poverilac mogao da traži ispunjenje obaveze, a to je prvi dan od datuma dospelosti računa ( krajnji rok kada ste vi morali da taj račun platite, a naznačen na samom računu. Primera radi, račun iz maja 2006 zastareva maja 2007 itd. Ako ste tuženi bili, na primer, 21. juna 2011, svi računi stariji od 21 juna 2010 su zastareli i Vi u odnosu na zastarele račune možete uložiti prigovor zastarelosti.

 

Mladi Pro Bono