Poštovani, Dobar dan pre svega. Pre X godine otac je umro i nakon njega je ostala kuća porodična, koju je pravio u braku zajedno sa majkom i deda iz Njemačke im je pomagao finansijski. Deda je napravio ugovor o doživotnom izdržavanju sa ocem radi tetke koja je jako gramziva i koja živi u stanu u kome su odrasli u Srbiji. A u Bosni moj otac i deda su joj kuću napravili na 2 sprata da se u našu ne meša. Na ostavinsku sam pristupila ja ćerka, dva brata i majka. Imovinu od oca jedan kroz jedan su podelili nama deci i majci svima po jednu četvrtinu. Sad ta moja ista tetka, jer taj jedan brat neće da živi sa nama, nadigla je njega da je kuća komplet podeljena jednako na nas 4, znači da mama nema jednu polovicu od oca i jednu da deli sa nama decom, jer je deda tim ugovorom poklonio kuću tati i moja mama nema prava. Možete li mi reći da li je to stvarno istina i da je majka koja je živjela tolike godine sa ocem ravnopravna sa nama?

Poštovana,

Prema članu 9. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije:

„Prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug.

Ostaviočeva deca i bračni drug nasleđuju na jednake delove.“

Nakon smrti Vašeg oca celokupna zaostavština prelazi na njegovu decu i suprugu. Odnosno, celokupna zaostavština se deli između Vas, Vaše braće i majke, svako po ¼. Vaša tetka u ovom slučaju nema status naslednika, budući da ne pripada prvom naslednom redu..

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono