Poštovani, na prvostepenom, Višem sudu, sam osuđen na kaznu zatvora od 10 meseci za delo (koje, uzgred, nisam počinio) iz Zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama ili javnom skupu. Propisan raspon kazni za ovo delo (paljenje baklje) je od 6 meseci do 5 godina. Žalbeni postupak na apelaciji tek predstoji. Hipotetički, ako apelacioni sud potvrdi prvostepenu presudu od 10 meseci, koliko vremena je potrebno da prođe da bi nastupila apsolutna zastarelost izvršenja kazne zatvora? Unapred se zahvaljujem na odgovoru.

Poštovani,

Prema našem Krivičnom zakoniku (relativna) zastarelost izvršenja kazne kada je u pitanju zatvorska kazna do jedne godine nastupa dve godine od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna (član 105 stav 1. tačka 7). Svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima u cilju izvršenja kazne tok zastarelosti se prekida i rok počinje teći ispočetka. Međutim, prema članu 107 stavu 6. Krivičnog zakonika (apsolutna) zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne (dakle, u roku od četiri godine). Takođe, u slučaju nastupanja apsolutne zastarelosti započeto izvršenje kazne se obustavlja (član 107 stav 7.).

Srdačno,

MLADI PRO BONO