Da li mogu sam da napišem i predam zahtev (predlog) za sporazumni razvod braka obzirom da ni ja ni supruga nismo materijalno sposobni da platimo skupe usluge advokata. Ako je moguće molio bih vas da mi objasnite kako bi taj zahtev trebalo da izgleda. Nemamo nikakva sporenja oko nepokretnosti (jer ih i nemamo), a oba deteta su punoletna. Unapred hvala

Poštovani,

Sporazumni razvod je način prestanka braka u situaciji kada su supružnici saglasni da brak prestane te mogu i žele da postignu sporazum o određenim pitanjima koja se tiču zajedničke imovine i staranja o detetu. Uloga suda u ovom slučaju je najviše kontrolnog karaktera u pogledu zaštite prava i interesa deteta, ali se on neće mešati u odluke supružnika koje se odnose na sam razvod braka i deobu zajedničke imovine. Postupak se pokreće predlogom za sporazumni razvod braka pred nadležnim sudom (osnovni sud na čijem području ste imali poslednje zajedničko prebivalište). To možete učiniti i sami, što znači da angažovanje advokata nije neophodno.  Sporazum o razvodu braka mora biti sastavljen u pisanom obliku u kom je jasno izražena volja supružnika da brak razvedu. Uz predlog mora obavezno da se podnese i sporazum o vršenju roditeljskog prava i o deobi zajedničke imovine (Vi u sporazumu možete navesti da su Vaša deca punoletna, kao i da nemate zajedničku nepokretnu imovinu, s tim što ćete navesti kome će pripasti zajednička pokretna imovina ako je imate).

U nastavku imate primer kako predlog za sporazumni razvid braka treba da izgleda.

Srdačno,

MLADI PRO BONO

 

OSNOVNI SUD __________

_________

ul. __ br. __

 

      PREDLAGAČI:

1. __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

2.  __ (devojačko __) iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

 

PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

 

u 3 primerka, sa više priloga

Predlagači, __ rođen __ godine i __ (devojačko) rođena __ godine su dana __ godine u __ pred matičarem opštine __ zaključili zakonski brak kao zajednicu njihovih života.

Dokaz: izvod iz matične knjige venčanih opštine __ – fotokopija u prilogu.

Posle vremena koje su proveli zajedno, skoro __ godine, bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da su im karakteri i ličnosti toliko različite da se razlikuju po svim pitanjima u bračnom životu a za to vreme bračni drugovi su neprestano dolazili u međusobne sukobe i razmirice koje su kvarile njihove živote. Zbog toga su bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da ne mogu da održe dalje njihovu bračnu zajednicu i zaključili su pismeni Sporazum o razvodu o razvodu braka.

Dokaz: Sporazum o razvodu braka – pismeni original u prilogu.

 

Bračni drugovi u braku su imali zajedničku decu i to sina, __ rođenog __ godine JMBG __ kćerku __rođenu __ godine JMBG __i o vršenju roditeljskih prava su zaključili pismeni Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskih prava.

Dokaz: izvod iz matične knjige rođenih – 2 fotokopije u prilogu

Dokaz : Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskih prava – pismeni original u prilogu.

 

Bračni drugovi su u toku trajanja braka stekli zajedničku imovinu koju su podelili prema pismenom Sporazumu koji prilažu uz predlog za sporazumni razvod braka.

Dokaz: Sporazum o deobi zajedničke imovine – pismeni original u prilogu.

 

 Sa svega napred iznetog predlagači ovim sporazumno i zajedno podnose predlog za sporazumni razvod braka te predlažu da sud nakon sprovedenog postupka donese sledeću:

 

P R E S U D U

 

Na osnovu sporazuma predlagača razvodi se brak  zaključen između __ rođenog __ godine, JMBG i __ rođene __ godine, JMBG __ koji je bio zaključen dana __ godine u __ opština __.

Vršenje roditeljskih prava predlagači će vršiti u svemu prema zaključenom pismenom Sporazumu o zajedničkom vršenju roditeljskih prava.

Deobu zajedničke imovine  predlagači će izvršiti  u svemu prema zaključenom pismenom Sporazumu o deobi zajedničke imovine.

  U __, __ godine.

Predlagači :

 _______________________

 ______________________