Kako mogu da dobijem branioca po sluzbenoj duznosti?

Poštovani,

Zakonikom o krivičnom postupku predvidjeno je nekoliko situacija u kojima će okrivljenom biti postavljen branilac po službenoj dužnosti. Sud će postaviti branioca ukoliko:

1.) je okrivljeni nem, gluv ili nesposoban da se sam uspešno brani ili ako se postupak vodi zbog krivičnog dela za koje se može izreći kazna zatvora preko deset godina. U ovom slučaju mora imati branioca već prilikom prvog saslušanja;

2.) je okrivljenom određen pritvor, mora imati branioca za sve vreme trajanja pritvora;

3.) se okruvljenom sudi u odsustvu.

Ovo su slučajevi u kojima je predviđeno da je obavezno da okrivljeni ima branioca, a ukoliko ga sam ne obezbedi sud je dužan da mu ga postavi po službenoj dužnosti sa spiska advokata koji sudu dostavlja odgovarajuća Advokatska komora.

Pored toga, sud će Vam obezbediti branioca po službenoj dužnosti ukoliko ne možete sami da ga priuštite, a postupak se vodi za delo za koje je propisana kazna zatvora od preko tri godine (čl. 72. st. 1. ZKP). Takođe, moguće je da sud odobri i službenu odbranu u slučaju da je propisana manja kazna a to nalažu razlozi pravičnosti.

Vaš Mladi Pro Bono