Poštovani, Posle smrti mog strica njegova supruga je nasledila 3/4 stana, a ja 1/4 stana. Stan je bio u njegovom vlasništvu ali je kupljen u bračnoj zajednici. Nisu imali dece. Po rešenju suda polovina stana automatski pripada supruzi mog pok. strica, a u drugoj polovini njoj takodje pripada polovina, tako da meni ostaje 1/4. Da li ima osnova za pokretanje žalbenog postupka. Takodje imaju i kuću koja je u njenom vlasništvu ali je napravljena u bračnoj zajednici.

Poštovani,

U Vašem slučaju ne postoji osnov za žalbu. Vaša strina je iskoristila pravo izuzimanja polovine stana na ime bračne tekovine, a Vi kao naslednik drugog naslednog reda, zaostavštinu delite sa suprugom ostavioca tako što, kao što ste i naveli, polovina od preostalog dela stana pripada supruzi ostavioca, a druga polovina Vama kao jedinom preostalom nasledniku.

Činjenica da postoji kuća koja je u vlasništvu supruge Vašeg strica nije od uticaja na drugačiju raspodelu imovine iza ostavioca.

Mladi Pro Bono