Nedavno sam se vencao, supruga je iz R. Srpske. Sta trebam da uradim da sto pre supruga stekne drzavljanstvo R. Srbije i za koliko vremena ce drzavljanstvo steci, koja dokumenta treba da podnesemo? Da li posle vencanja imam pravo na zdravstvenu zastitu za nju, ja sam u radnom odnosu? Unapred se zahvaljujemo

Poštovani,

Vašoj supruzi stoji na raspolaganju nekoliko načina za sticanje državljanstva Republike Srbije. Prema Zakonu o Državljanstvu stranac koji je najmanje tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije i kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom (čl. 17 ZOD).

Takođe Vam stoji na raspolaganju odredba istog zakona koja predviđa olakšani postupak prijema u državljanstvo po osnovu etničke pripadnosti. Naime, prema ovom članu „pripadnik srpskog naroda koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ima pravo da bude primljen u državljanstvo Republike Srbije bez otpusta iz stranog državljanstva, ako je navršio 18 godina života i nije mu oduzeta poslovna sposobnost i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom“ (čl. 23 st. 1 ZOD). Ova mogućnost Vam je veoma pogodna iz razloga što ne iziskuje nikakav protok vremena. Takođe, trebalo bi imati u vidu i da ovo pravilo nije isključivo rezervisano za pripadnike srpskog naroda već i za pripadnike drugih naroda ili etničkih zajednica sa teritorije Republike Srbije (čl. 23 st. 1). Uz zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije , neophodno je podneti i:

1.) izvod iz matične knjige rođenih;
2.) uverenje o državljanstvu;
3.) izvod iz matične knjige venčanih;
4.) fotokopija dokumenta sa fotografijom (pasoš) ili drugi dokument (lična karta);
5.) potpisana izjava;
6.) dokaz o uplaćenoj taksi.

7.) dokaz o srpskom poreklu (uverenje o državljanstvu roditelja ili pretka, odnosno javna isprava gde je evidentirana činjenica državljanstva Republike Srbije ili neki od dokumenata u kojima se to lice ili njegov predak izjasnio kao pripadnik srpskog naroda);

Još jednu opciju za olakšano sticanje državljanstva Vam pruža Ugovor o dvojnom državljanstvu sa BIH koji kao uslove za sticanje državljanstva predviđa: navršenih 18 godina života, prijavljeni boravak od najmanje godinu dana na teritoriji Republike Srbije, neosuđivanost za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora preko tri godine (u Srbiji), da nije izrečena mera bezbednosti proterivanja stranca iz Srbije za poslednjih godinu dana pre podnošenja zahteva i da se iz ponašanja podnosioca zahteva može zaključiti da će poštovati pravni poredak Republike Srbije.

Prilikom podnošenja zahteva neophodno je podneti i sledeća dokumenta:

1.) Izvod iz matične knjige rođenih;

2.) Uverenje o državljanstvu BiH;

3.) Izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od 6 meseci);

4.) Uverenje o državljanstvu Republike Srbije bračnog druga;

5.) Dokaz o boravku

Takođe je uz ovaj zahtev potrebno i uplatiti taksu za sticanje državljanstva čiji je iznos Ugovorom utvrđen u visini od 6.570,00 dinara.

U svim navedenim slučajevima zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije se podnosi MUP-u prema prebivalištu, odnosno boravištu Vaše supruge, lično ili preko punomoćnika. (čl. 39 ZOD) a može se podneti i preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije, koji će ga proslediti MUP-u (čk. 39 st. 1 ZOD).

Što se tiče prava na zdravstveno osiguranje Vaše supruge, ono je dozvoljeno, izuev ukoliko nije zaposlena kod domaćeg poslodavca na osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji ili se u Srbiji ne nalazi na školovanju ili stručnom usavršavanju (čl. 24 Zakona o zdravstvenom osiguranju). U navedenim izuzecima bi imala pravo da se lično osigura.

Srdačno,

Stefan Bojović

Mladi Pro Bono-a