Postovani, kako i na koji način da sastavim punomoćje , odnosno odobrenje sa kojim bi se moj suprug složio a u cilju vađenja pasoša i lične karte za maloletnu decu. Inače suprug mi se nalazi u pritvoru a bez njegove saglasnosti to nisam u mogućnosti da uradim, molim Vas za što hitniji odgovor. Unapred hvala

Poštovana

Što  se tiče pasoša,  Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, objavljenim u “Službenom glasniku R Srbije” br.104 od 16. 12. 2009. godine,  Zahtev za izdavanje pasoša za maloletno lice podnosi jedan od roditelja uz pismenu saglasnost drugog roditelja (overena u sudu ili opštini).

Saglasnost drugog roditelja se ne traži kada je drugi roditelj zaveden kao nestalo lice, nepoznatog prebivališta ili boravišta, umrlo lice, u slučaju staratelja kome je odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja.

Što se tiče lične karte, prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, u članu 4. stoji da za maloletna ili poslovno nesposobna lica, zahtev podnosi jedan od roditelja uz pisanu saglasnost drugog roditelja

Iz naše perspektive, rešenje je sledeće:

Pisana saglasnost Vašeg supruga povodom čijeg sastavljanja ste se Vi obratili nama. Međutim, ona mora biti overena u sudu ili opštini . Pošto Vaš suprug nije u mogućnosti da lično overi izjavu, pišu se dve molbe – jedna pritvorskoj jedinici u kojoj se nalazi da dozvoli dolazak sudskog overitelja kako bi on overio punomocje i jedna sudu po cijem se resenju nalazi u pritvoru da posalje sudkog overitelja. 

S poštovanjem,

Polaznici letnje prakse  2011