Poštovanje Kakva je odgovornost vlasnika firme u stečaju osim imovinom firme, tj da li i njegova imovina stečena tokom rada firme ulazi u stečajnu masu i imovina koju je stekao a registrovao na najbliže (kuće, stanovi na ženu i decu napr). Sta mi kao poverioci možemo da uradimo; 1. Dali da se formiramo i nastupamo kao skupština stanara, udruženje gradjana ili …. 2. Da li da ga tužimo… 3. Da li da tražimo preuzimanje investicije te sami završimo zgradu…

Poštovani,

Iz koncepcije vašeg pitanja mogu samo da predpostavim da je reč o privrednom društvu koje je bilo osnovano ili u formi akcionarskog ili u formi društva sa ograničenom odgovornošću..I u jednom i u drugom slučaju, zakonodavac je predvideo da vlasnik firme odgovara za obaveze društva samo do visine onoga što je uneo u osnovni kapital društva , ali ne i sopstvenom (ličnom imovinom).S obzirom na to da je nad privrednim društvom otvoren stečaj, svoja potraživanja ćete u postupku moći da namirite samo ukoliko ste ih u zakonom predviđenom roku i prijavili stečajnom sudu i ukoliko bude bilo dovoljno imovine privrednog društva za namirenje svih poverilaca. Namirenje poverilaca vrši se putem isplatnih redova i to tako što se pre svega namiruju troškovi stečaja, pa radnici za plate i doprinose, pa država za poreze, pa tek onda obični poverioci u koje i vi spadate.

Advokatska kancelarija Cvjetićanin