Po smrti ostavioca naslednici nasleđuju u prvoj ostavinskoj raspravi nasledjuju po 1/2 stana. Kasnije se otkrije da postoji i ušteđevina. Mogu li naslednici da pokrenu drugu ostavinsku raspravu radi nasledjivanja ustedjevine?

Poštovana,

Obratite se predlogom za donošenje dopunskog rešenja  sudu koji je doneo ostavinsko rešenje.

Sud neće ponovo raspravljati zaostavšinu već će ovu naknadno pronađenu imovinu dopunskim rešenjem raspodeliti na osnovu ranije donetog pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju.