Poštovani, Dozvoljava li zakon direktorima škola da primenjuju odluku o hitnosti posla kojom se odlaže konkurs do novembra, i tako zadrže kadar koji nema potrebne kvalifikacije? Da li nešto znači ako se direktor obavesti da stručnog kadra ima? Član 12. Zakona o srednjoj školi definiše uslove hitnosti posla, ali mi je nejasno šta znači “najduže od završetka školske godine“ koji stoji na kraju tog člana? Mogu li da tužim školu zbog neosnovanosti hitnosti posla, tj. zbog toga što njime bira da zaposli nekvalifikovan kadar ili moram da čekam konkurs u novembru?

Poštovana,
Na moju veliku žalost kasno sam dobio Vaše pitanje, sudeći po sadržini, tako da tek sada dobijate odgovor na Vaše pitanje.

Direktori imaju diskreciono pravo da odlučuju o hitnosti posla i da eventualno odlože neki konkurs bez obzira da li trenutni kadar nema baš sve neophodne kvalifikacije. Naravno direktor jedne školske ustanove bi imao problema ukoliko bi previše odužio sa konkursom, a to se tumači tako da ukoliko bi konkurs trajao ili bio odlagan preko godinu dana. Kao što Vam je poznato konkursi po državnim organima traju i po 12 meseci, tako da nema smetnji da se odloži nekoliko meseci konkurs za određeno radno mesto.
Član 12. u kome stoji „Najduže do završetka školske godine“ se tumači tako da je kraj školske godine 31.08. a nova školska godina počinje 01.09.
Sa druge strane kada je u pitanju tužba, morao bih da imam više podataka vezanih za Vaš slučaj kako bih mogao da Vas adekvatno posavetujem.
Iskreno se nadam da Vam je ovaj odgovor od neke koristi.

Za sva buduća pitanja i nejasnoće Vam stojim na raspolaganju!

S poštovanjem,
dipl.pravnik Marko Zdravković