Uskoro treba da se porodim i to mi je peto dete.Cetvrto dete je umrlo tri nedelje po rodjenju.Da li mogla da sad dobijem novcanu pomoc jer onda nisam ostvarila pravo?Mislim na roditeljski dodatak.Unapred hvala

Poštovana,

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ( „Sl. Glasnik RS“, br. 16/2002, 115/2005,107/2009) u čl. 14. predviđa uslove za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak;

Roditeljski dodatak ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete pod uslovom da je državljanin Republike Srbije, da ima prebivalište u Republici Srbiji i da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Redosled rođenja utvrđuje se prema broju živorođene dece majke u momentu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak.

Praksa Vrhovnog suda Srbije stoji na stanovištu;

„Ovo stoga što se po pravnom shvatanju ovog suda pod živorođenim detetom podrazumeva da je dete živo rođeno, bez obzira koliko je živelo, odnosno kasnije umrlo, pa se stoga u konkretnom slučaju ne može smatrati da je maloletni M. četvrto već peto živo rođeno dete po redu rođenja u porodici.”

Nažalost, iako, tumačenjem zakona dolazimo do zaključka da ne možete ostvariti pravo na roditeljski dodatak, ipak podnesite Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak.