U krivičnom postupku da li na glavnom pretresu tužilac može da odustane od gonjenja od jednog člana krivičnog zakonika ( od ukupno dva ). Hvala.

Postovani,

Tuzilac na glavnom pretresu (ili van glavnog pretresa) moze odustati od krivicnog gonjenja u potpunosti, a samim tim moze odustati i delimicno, odnosno moze optuznicu  izmeniti ili prosiriti istu.