Žena je ugradila bravu na frižider i ne mogu da uzimam namirnice, da li mogu da je prijavim za nasilje u porodici?

Poštovani,

smatram da se ova radnja moze tretirati kao nasilje u porodici. Nasilje u porodici definisano je Porodičnim zakonom kao svako ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Jedna od radnji izvrsenja jeste i zlonamerno ponašanje, a ova radnja se moze smatrati dominacijom moći, kao oblik psihičkog i emocionalnog nasilja. Sam postupak za zaštitu od nasilja u porodici možete tužbom pokrenuti pred sudom na čijoj teritoriji imate prebivalište, odnosno boravište. Takođe, samo nasilje možete prijaviti policiji, javnom tužilaštvu, sudu opšte nadležnosti, prekršajnom sudu te centru za socijalni rad. U tom slučaju, sud će odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja i to onu za koju sud smatra da se njome najbolje postize zastita. Ako i dalje postoji neposredna opasnost od nasilja, sud može odrediti i dve hitne mere – privremenog udaljenja učinioca iz stana i privremena zabrana učiniocu da kontaktira žrtvu i prilazi joj.