Muž mi je udario šamar jer sam mu rekla da je nesposobnjaković, kako da ga prijavim, da li mogu da tražim da se iseli iz kuće?

Poštovana,

član 194 krivičnog zakona predviđa da je nasilje u porodici krivično delo.Svako ima pravo da prijavi nasilje u porodici.Nasilje se prijavljuje nadležnim državnim organima,centru za socijalni rad ili javnom tužilaštvu, takođe i zdravstvenoj ustanovi , bez obzira o kom obliku nasilja je reč. Svi ovi organi su dužni da obaveste jedni druge o Vašoj prijavi.
Prema članu 198 porodičnog zakona ,protiv člana porodice koji vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštite.
Mere zaštite od nasilja u porodici jesu:
1.Izdavanje naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće,bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti.
2.Izdavanje naloga za useljenje u porodični stan ili kuću ,bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti.
3.Zabrana približavanja članu porodice na određeno vreme.
4.Zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice.
5.Zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice.
Krivični zakon u članu 194 za delo nasilja u porodici predviđa kazne zatvora od tri meseca do tri godine.