Majka je stan testamentom ostavila bratu, šta da radim da dobijem deo stana?

Prvi nasledni red čine supružnik i deca, s obzirom da nema supržnika, deca su zakonski naslednici, koji bi u tom slučaju nasledili svako po 1/2. Zakonodavac definiše nužni deo kao deo zaostavštine kojim zaveštalac ne može raspolagati. Krug nužnih naslednika predstavlja numerus clausus, tako da sud ne može svojstvo nužnog naslednika dodeliti licu van kruga koji je odredio zakonodavac. Uslovi za sticanje svojstva nužnog naslednika: 1) mora doživeti trenutak ostaviočeve smrti 2) mora biti dostojan i sposoban za nasleđivanje 3)ne sme se odreći nasledstva Prema članu 39, stav 3 Zakona o nasleđivanju lice iz kruga nužnih naslednika stiče pravo na nužni deo samo ako je u konkretnom slučaju pozvano na nasleđe po pravilima zakonskog nasleđivanja. U ovom konkretnom slučaju, uslovi su ispunjeni što znači da ćerka ima svojstvo nužnog naslednika, a na osnovu gore navedenog. Da bi odredio veličinu nužnog dela, sud prvo mora da izračuna koliko bi nužni naslednik in concreto dobio na ime zakonskog naslednog dela.Kada se izračuna zakonski nasledni deo, sud ga u zavisnosti od toga o kojem se nužnom nasledniku radi deli sa dva(potomci i supružnik) ili sa tri ( roditelji, braća, sestre i ostali potomci). U našem slučaju ćerkin zakonski nasledni deo, s obzirom da ga deli sa bratom iznosi 1/2, što znači da kada ga podelimo sa dva dobijemo 1/4 koliko iznosi njen nužni deo. Njoj je u ovom slučaju povređeno pravo na nužni deo, jer je majka testamentom sve ostavila sinu. U pitanju je potpuna povreda, budući da ništa nije dobila. Zaštita nužnog dela se ostvaruje u ostavinskom postupku ili parničnom postupku, podnošenjem tužbe, što će u u ovom slučaju biti kako bi dobila svoj nužni deo.