Kako da ostvarim pravo na socijalnu pomoć, nemam nikakvih prihoda jer mi je mašina u firmi gde sam radio odnela prste i sada ne mogu da radim.

Poštovani,

zahtev za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć se podnosi na propisanom obrascu NSP-Z i Obrascu NSP-P(Pravilnik o obrascima u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć čl 2) u pisarnici Centra za socijalni rad. Obrasac možete pronaći na sledećem linku https://www.paragraf.rs/obrasci/1578_ID.pdf .
Ako stručni tim Centra za socijalni rad proceni da imate potrebu za uslugom, izdaće vam rešenje.
Sredstva za pokriće troškova postupka ne snosite vi, već su pokrivine iz budžeta Republike Srbije.
Ukoliko ste nezadovoljni donetim rešenjem imate pravo na žalbu, koja ne odlaže izvršenje rešenja.