Dečko čiji broj sam blokirala sada mi piše i šalje slike sa drugog broja, šta da radim, kome da se obratim?

Poštovana,

u ovom slučaju se radi o krivičnom delu Proganjanja.Prema Krivčnom zakonu (član 138a,stav 1,tačka 2) ,,Ko u toku odredjenog vremenskog perioda uporno,protivno volji drugog lica nastoji da sa njim uspostavi kontakt neposredno, preko trećeg lica ili putem sredstava komunikacije” čini navedeno krivično delo. Ponavljanje odredjenih radnji ( u ovom slučaju , pisanje i slanje fotografija) takodje je prisutno. Protiv lica možete podneti krivičnu prijavu tužilaštvu ili policiji.