Bila sam suvozač u kolima koja je vozio komšija kada me je povezao do posla. On je tom prilikom izazvao sudar i ja sam povređena, da li imam pravo da tražim od osiguranja da mi nadoknadi štetu. Neko mi kaže da nemam pravo jer sam bila u kolima koja su prouzrokovala štetu.

Vi imate pravo na naknadu stete od osiguranja. Prema clanu 18. Zakona o obaveznom osiguranju u saobracaju, Vlasnik motornog vozila dužan je da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju upotrebom motornog vozila pričini trećim licima usled smrti, povrede tela, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari Prema clanu 22. istog zakona, iznos najniže sume osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje iznosi: 1) za štetu na licima, po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica – 1.000.000 evra; 2) za štetu na stvarima, po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica – 200.000 evra. Vazno je da znate da je na osnovu clana 23. istog zakona propisano da je učesnik u saobraćajnoj nezgodi dužan da odgovorno društvo za osiguranje obavesti o saobraćajnoj nezgodi u roku od 15 dana od dana kada se dogodila saobraćajna nezgoda. Potraživanje po osnovu osiguranja od autoodgovornosti mozete ostvariti podnošenjem odštetnog zahteva neposredno društvu za osiguranje. Iz navedenog je jasno da niste dobili tacnu informaciju od osobe koja Vam je rekla da nemate pravo jer ste bili u kolima koja su prouzrokovala saobracajnu nezgodu. Vi imate status ostecenog i obuhvaceni ste pravom na osiguranje.