Postovani, kupila sam stan uz subvencionisani kredit u aprilu 2013. i ostvarila povracaj pdv-a od 8%. Pre dva meseca je moja majka prodala vikendicu i taj novac sam ja iskoristila za kupovinu garsonjere u izgradnji na svoje ime. Da li imam pravo na povracaj poreza od 2,5% jer nigde nema informacije o eventualnom povracaju pdv-a pri kupovini drugog stana?

Poštovana,

Pravo na povraćaj PDV-a ostvaruje kupac stana koji mora ispunjavati sl. uslove:

  1. Mora biti punoletni državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike.
  2. Od 1. Jula 2006.godine pa do dana overe ugovora o kupoprodaji  na osnovu kojeg stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini, stan na teritoriji Republike Srbije.
  3. Da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti uplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca.

S obzirom na to ste kupovinom stana u aprilu 2013. postali vlasnik stana na teritoriji Republike Srbije samim tim ne ispunjavate uslov opisan u tački 2. te nemate prava na povraćaj PDV prilikom kupovine novih stanova niti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava (ukoliko je reč o kupovini stana od lica koje nije obveznik PDV). Vaše pravo na povraćaj PDV za kupovinu prvog stana ste ,dakle, već iskoristili a pravo na povraćaj PDV ili na oslobođenje od plaćanja poreza na prenoz apsolutnih prava, za kupovinu drugog stana, nije predviđena našim poreskim zakonima.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono