Poštovanje, pre petnaestak godina kao osamnaestogodišnjak sam osuđen na 6 meseci zatvora koja se neće realizovati ukoliko u periodu od 2 godine ne učinim novo krivično delo. Od tada sam „čist“, da li to znači da sam po automatizmu rehabilitovan i da se vodim kao neosuđivan? Ako je to tačno, to znači da mogu i da konkurišem za posao u državnoj firmi? Hvala!

Poštovani,

Vi ste bili uslovno osuđeni na kaznu zatvora, a u Vašem slučaju nastupila je zakonska rehabilitacija. Prema čl. 98, st. 2 Krivičnog zakonika Srbije, zakonska rehabilitacija nastaje ako lice kojem je izrečena uslovna osuda, u vreme proveravanja i u roku od godinu dana po isteku roka proveravanja, ne učini novo krivično delo. Vi se smatrate neosuđivanim, a mogućnost da konkurišete za posao u državnoj firmi možete ostvariti u skladu sa opštim pravilima koja važe za konkretan posao za koji biste konkurisali. 

Mladi Pro Bono