Poštovani, Zanima me način obračuna otpremnine u slučaju otkaza kao tehnološkog viška. Da li se u obzir uzima prosečna neto ili bruto zarada? Unapred hvala na odgovoru.

Poštovani,

Kao što ste već upoznati, poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu, u smislu člana 179. tačka 9) Zakona o radu, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu.

Otpremnina ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu. Takođe, zaradom se smatra prosečna mesečna zarada( zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade-bruto zarada) zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono