Zamolila bih vas za odgovor na pitanje da li po zakonu mogu dobiti premeštaj sa posla, iz jednog grada u drugi, u istoj struci, i na koji način? Po zanimanju sam medicinska sestra. Unapred zahvalna.

Poštovana,

Prema čl. 173 Zakona o radu, zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada:

1) ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela;

2) ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada van slučajeva iz stava 1. ovog člana samo uz svoj pristanak.

Dakle, po zakonu možete biti premešteni u drugi grad ukoliko on nije udaljen više od 50km od grada u kome trenutno radite. U grad koji je udaljen više od 50km možete biti premešteni isključivo uz Vaš pristanak. U oba slučaja, poslodavac Vam mora obezbediti troškove prevoza, a sam prevoz mora biti redovan, uz omogućavanje blagovremenog dolaska na rad.

Mladi Pro Bono