U vanbračnoj sam zajednici skoro 3 godine i sa tom ženom imam sina od 11 meseci. Živimo u mojoj kući zajedno sa mojim roditeljima. Javili su se razni problemi zbog njenog užasnog karaktera. Sada ja definitivno hoću da se rastanem sa njom, ali to ide jako teško i stresno. Ona odbija da se sa mnom rastane na civilizovan način i često mi preti da će se ubiti ako je ostavim pa i da će ubiti mene itd. Imam i sumnje da je duševno bolesna, ali nisam ja taj koji je stručan da daje dijagnozu. Samo ću navesti neke stvari koje ona meni radi. Pre svega užasno je ljubomorna i stalno mi pravi scene bez pravog razloga. Ne trpi nikoga od mojih prijatelja pogotovo ne žensku osobu. Svakodnevno me optužuje da je varam iako nikada nije našla nikakav pravi dokaz niti je to istina. Kada sam zbog gužve zakasnio sa posla 20 minuta napravila je takvu scenu da je morala policija da interveniše. Ja sam pukao i hteo da se rastanem konačno sa njom ali opet ona počinje da drami i da preti samoubistvom, a često mi preti i da ce mi uzeti sina i da ga nikada više neću videti. Život sa takvom osobom je nemoguć. Zanima me i to kolike su moje šanse da dobijem starateljstvo nad sinom? Uslovi za život deteta su slicni i kod mene i kod nje. I ona ima kuću svojih roditelja gde može da se vrati, oboje imamo stalan posao i solidnu platu, ali ja smatram da je ona nepogodna da se brine o detetu zbog takvog nekontrolisanog i nenormalnog ponašanja.

Poštovani,

Na osnovu tvrdnji koje ste izneli predlažem Vam da o celom slučaju obavestite Centar za socijalni rad u mestu u kom živite. Situacija u kojoj se nalazite obuhvata zakonski opis krivičnog dela nasilje u porodici. Potrebno je da podnesete krivičnu prijavu protiv Vaše supruge kako bi Javno tužilaštvo nakon saznanja za učinjeno krivično delo pokrenulo dalji postupak. Krivičnu prijavu možete podneti direktno tužilaštvu, ali je moguće podneti je i drugim državnim organima kao što su MUP i sud, koji će po službenoj dužnosti prijavu proslediti tužilaštvu. Prijavu možete podneti usmeno ili pismeno i za nju nije predviđena nikakva posebna forma već da je bitno da svojim rečima nadležnom organu predočite što je moguće više detalja o učinjenom krivičnom delu (lično ime izvršioca, adresu i druge lične podatke, lične podatke žrtve krivičnog dela, opis događaja, upućivanje na potencijalne svedoke kao i upućivanje na sve okolnosti koje bi mogle poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku).

 

Nasilje u porodici  je krivično delo propisano članom 194. Krivičnog zakonika i odredbama Porodičnog zakona Republike Srbije.

Prema odredbama člana 197. stav 1. Porodičnog zakona Republike Srbije, nasiljem u porodici se smatra ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice.

 Porodični zakon predviđa pet mera zaštite od nasilja:

•           Iseljenja nasilnika iz zajedničkog stana

•           Useljenje lica koje je trpelo nasilje

•           Zabrana približavanja na određenoj udaljenosti

•           Zabrana pristupa u prostoru oko mesta stanovanja/rada člana porodice

•           Zabrana daljeg uznemiravanja Zakon navodi da protiv lica koje vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici.

Nasilje u porodici predstavlja krivično delo za čiji je osnovni oblik (kada određeno lice primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice) predviđena kazna zatvora od tri meseca do tri godine (čl. 194. st. 1. Krivičnog Zakonika). Lice koje prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

Sud će o tome kom će roditelju pripasti vršenje roditeljskog prava odlučiti, na osnovu utvrđivanja činjeničnog stanja i mišljenja Centra za socijalni rad. Predmet ocene suda pri donošenju odluke o starateljstvu će biti sve okolnosti koje mogu biti značajne. To su na primer: stambene, zdravstvene i imovinske prilike roditelja, njihove mogućnosti da neposredno odgajaju dete, ponašanje i karakterne osobine roditelja, uzrast deteta. Nisu presudne visine primanja, ako Vas to brine, jer će roditelj kojem ne bude dodeljeno dete pod starateljstvo biti dužan da daje izdržavanje, već se gleda šta je u najboljem interesu deteta.

 

Mladi Pro Bono