Tiče se naslednog prava pokojnik sa venčanom suprugom nema dece a inema testamenta naslednici u drugom krugu su supruga i tri sestre takođe udate . Kako se deli imovina pokretna inepokretna na koje delove? Hvala za odgovor

Poštovani,

u drugom naslednom redu pokojnikova zaostavština će se prema Zakonu o nasleđivanju deliti na sledeći način: pokojnikova supruga će naslediti ½ zaostavštine, dok će njegove sestre naslediti po 1/6.

Vaš Pro Bono