Poštovani, zanima me da li lice koje je osuđeno na kaznu zatvora od 6 meseci, (koja po zakonu zastareva za 2 godine) može slobodno da se kreće u državi po isteku te 2 godine, ili je potrebno da prođu 4 godine? (apsolutna zastarelost) Odnosno da li po proteku roka zastarelosti od 2 godine, nadležni organ može pokrenuti neku radnju za izvršenje krivične sankcije? Hvala puno

Poštovani,

Kad nastupi relativna zastarelost, u Vašem slučaju prođe 2 godine od pravnosnažne presude, kazna zatvora se neće izvršiti. Naravno, podazumeva se da zastarelost nije prekinuta nekom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne. U protivnom zastarelost počinje ponovo da teče.

Zastarelost teče i nastupa po sili zakona, okrivljeni je se ne može odreći, niti je potrebno da se na nju poziva, jer su i sud i javni tužilac obavezni da na istu paze po službenoj dužnosti.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono