Poštovani, U braku sam 9 meseci. Pre mesec dana napustila sam supruga jer je naš brak postao nepodnošljiv zbog toga što se kocka i sav novac daje na kocku i vraćanje dugova. Htela bih da pokrenem razvod braka pa me interesuje gde mogu naci obrazac zahteva za razvod. Nemamo zajedničke imovine niti dece. Ne zelim da se mirim. Hvala unapred

Poštovana,

 

Najjednostavniji način bi bio kad bi oba supružnika bila saglasna da se brak okonča, I tada se postupak  pokreće predlogom za sporazumni razvod braka pred nadležnim sudom. Nadležnim sudom smatra se osnovni sud na čijem području ste imali poslednje zajedničko prebivalište. Predlog za razvod braka je formalnog karaktera, što znači da obavezno mora biti sačinjen u pisanoj formi.

U dnu odgovora imate primer kako predlog za sporazumni razvid braka treba da izgleda.

Ukoliko ipak Vaš suprug odbija da se sporazumno razvedete, Vi to možete uraditi putem tužbe. Tužba se podnosi na šalteru suda (u pisarnici) u mestu prebivališta tužioca, tuženog, ili u mestu Vašeg poslednjeg zajedničkog prebivališta. Njeno podnošenje, kao uostalom i ceo postupak, možete poveriti punomoćniku (advokatu), kome za ovu priliku morate da izdati posebno ovlašćenje za zastupanje u postupku razvoda.

Potrebno je da u tužbi navedete razloge zbog kojih tražite razvod. Treba da date i predlog kako da sud uredi vaše odnose nakon braka, na način za koji Vi smatrate da je pravedan.

Uz tužbu je potrebno da podnesete izvod iz matične knjige venčanih i izvode iz matičnih knjiga rođenih za Vas, dokaze o vlasništvu nad imovinom koju smatrate zajedničkom, kao i o Vašim i supružnikovim primanjima (u Vašem slučaju potvrdu da ste nezaposleni).

 

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono

 

OSNOVNI SUD __________

_________

ul. __ br. __

 

      PREDLAGAČI:

1. __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

2.  __ (devojačko __) iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

 

PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

 

u 3 primerka, sa više priloga

Predlagači, __ rođen __ godine i __ (devojačko) rođena __ godine su dana __ godine u __ pred matičarem opštine __ zaključili zakonski brak kao zajednicu njihovih života.

Dokaz: izvod iz matične knjige venčanih opštine __ – fotokopija u prilogu.

Posle vremena koje su proveli zajedno, skoro __ godine, bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da su im karakteri i ličnosti toliko različite da se razlikuju po svim pitanjima u bračnom životu a za to vreme bračni drugovi su neprestano dolazili u međusobne sukobe i razmirice koje su kvarile njihove živote. Zbog toga su bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da ne mogu da održe dalje njihovu bračnu zajednicu i zaključili su pismeni Sporazum o razvodu o razvodu braka.

Dokaz: Sporazum o razvodu braka – pismeni original u prilogu.

 

 

 

 Sa svega napred iznetog predlagači ovim sporazumno i zajedno podnose predlog za sporazumni razvod braka te predlažu da sud nakon sprovedenog postupka donese sledeću:

 

P R E S U D U

 

Na osnovu sporazuma predlagača razvodi se brak  zaključen između __ rođenog __ godine, JMBG i __ rođene __ godine, JMBG __ koji je bio zaključen dana __ godine u __ opština __.

  U __, __ godine.

Predlagači :

 _______________________

 ______________________