Poštovani, razvela sam se 2006. god, kada je dete imalo nepune 3 god i određena je alimentacija u visini od X din koja je uvek isplaćivana „na mišiće“ (po krivičnoj prijavi) i sa velikim zakašnjenjem. Dete sada ima 9 godina i naravno troškovi su dosta veći – škola, treninzi, ekskurzije… Interesuje me da li imam pravo da tražim povećanje visine alimentacije, s obzirom da je već 2013. i da iznos iz 2006. godine po svoj logici treba biti izmenjen. Inače detetov otac ima stalan posao, a ja sam nezaposlena. Hvala na izdvojenom vremenu i nadam se odgovoru.

Poštovana,

Prema čl. 164 Porodičnog zakona, visina izdržavanja može se smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.

U skladu sa čl. 162, poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja.

Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Naročito Vam skrećemo pažnju da zakon izričito navodi da ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja, te da obavezno navedete trenutno imovno stanje Vašeg bivšeg supruga (konkretne činjenice koje pokazuju da je njegov životni standard daleko iznad životnog standarda Vašeg deteta).

Mladi Pro Bono