Poštovani, radnik u menjačnici je u 06.2008. neovlašćeno izneo novac iz kase ispod 450.000 dinara. Istog dana je data nepotpisana izjava u stanici milicije. Od tada nisu preduzete nikakve radnje. Kada nastupa zastarelost krivičnog gonjenja?

Poštovani,

U pitanju je krivično delo krađe, čl.203. Krivičniog zakona, za koje je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do 3 godine. U tom slučaju, zastarelost krivičnog gonjenja nastupa kad protekne 3 godine od izvršenja krivičnog dela, tj. u ovom slučaju ona je nastupila.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono