Poštovani, osuđen sam na 6 meseci uslovno na 3 godine za posedovanje narkotika i nošenje oružja bez dozvole. Odležao sam od decembra 2006. do juna 2007. i od tada nisam imao nikakvu optužbu, a ni do tada. To mi je bilo jedino krivično delo. Da li i kako mogu da tražim brisanje? Hvala

Poštovani,

Vaše pitanje se odnosi na institut tzv. zakonske rehabilitacije (rehabilitacija na osnovu samog zakona) koji je regulisan Krivičnim zakonikom. Rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Rehabilitacijom se ne dira u prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi. Shodno članu 98. stavu 1. KZ-a zakonska rehabilitacija se daje samo licima koja pre osude na koju se odnosi rehabilitacija nisu bila osuđivana ili koja su se po zakonu smatrala neosuđivanim. Član 98 stav 2. tačka 3 propisuje da će zakonska rehabilitacija nastati ako lice koje je osuđeno na novčanu kaznu, kaznu rada u javnom interesu, oduzimanja vozačke dozvole ili kaznu zatvora do šest meseci, u roku od tri godine od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo. Prema tome, zakonska rehabilitacija u Vašem slučaju je nastupila u junu 2010. godine.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO