Poštovani, Nakon smrti moga oca, njegovu imovinu nasleđujemo moj brat po ocu, moja maćeha , odnosno bratova majka, i ja. Ja sam dete iz očevog prvog braka. Za nekoliko dana imamo ostavinsku raspravu, pa sam u dilemi koju nesledničku izjavu da dam. Moj brat i maćeha, smatraju da oni polažu pravo na veći deo imovine jer sam ja udata i imam svoju porodicu. Oni imaju ideju da mi daju mali deo imovine, koja nema neku finansijsku vrednost. Kuća u kojoj oni žive nije predmet mog interesovanja. Moje pitanje glasi: 1. Da li mogu na sudu da dam izjavu da se prihvatam dela koji mi one nude, i ako je to po vrednosti mnogo manje od trećine koja mi po zakonu pripada, i da li se u postupku ostavine može na taj način prihvatiti deo imovine. Šta da kažem na sudu u ovoj varijanti. 2. Ako se dogovorimo da oni moj deo isplate u novcu, da li se na sudu daje izjava da se prihvatam ili ne prihvatam mog dela, tj kako ću ja pravno da se zaštitim , da sutra oni meni ne isplate dogovoreni novac. Da li se to mora takodje konstatovati na sudu? Unapred zahvalna

Poštovana,

Vi kao i ostala dva naslednika spadate u prvi nasledni red i s tim u vezi svo troje nasleđujete u jednakim delovima. Naš savet Vam je da se na ostavinskoj raspravi prihvatite svog dela, koji Vam sleduje, a potom u postupku deobe da regulišete odnose s ostala dva naslednika. Ukoliko biste na ostavinskoj raspravi dali negativnu nasledničku izjavu, mogli biste ostati bez svog dela, budući da je ova izjava neopoziva, i da nema garancije da će Vam ostala dva naslednika nadoknaditi deo kojeg biste se odrekli. Stoga, ukoliko se prihvatite svog dela, Vi potom možete njim raspolagati, čak ga i pre deobe preneti na sanaslednike ugovorom o prenosu naslednog dela, koji overava sudija. Deobu može zahtevati bilo koji naslednik u bilo koje doba, osim u nevreme. A do deobe  naslednici zajednički upravljaju i raspolažu nasledstvom.

Vaš Mladi Pro Bono