Postovani, majka je umrla pre X dana, ostavinska rasprava do danas nije odrzana. Majka je imala kreditnu karticu i neki dug na koji se nagomilala kamata (za godinu dana 30%). Taj racun u banci nije ugasen i kamata se i dalje gomila. Interesuje me da li smo posle ostavinske rasprave sestra i ja naslednici majcinog kredita i kamate koja je tekla sve vreme dok mi nismo saznali?

Poštovani,

Zakon o nasleđivanju kaže da naslednik odgovara za ostaviočeve dugove do visine nasleđene imovine. Vi i Vaša sestra kao sanaslednici biste solidarno odgovarali za dug Vaše majke, oboje do visine svog naslednog dela, bez obzira da li je izvršena deoba nasledstva (član 224). Među naslednicima dugovi se dele srazmerno njihovim naslednim delovima, ako testamentom nije drukčije određeno. Međutim, ukoliko se odreknete nasledstva, onda ne biste odgovarali ni za ostaviočeve dugove.

Vaš Mladi Pro Bono