Poštovani, ko može da zastupa preduzeće u parničnom postupku pred privrednim sudom? HVALA

Poštovana,

Prema članu 77. Zakona o parničnom postupku, zastupnik pravnog lica je fizičko lice koje je upisano u registar pri Agenciji za privredne registre. Na zastupanje pravnog lica primenjuju se sve odredbe pomenutog zakona o zakonskom zastupanju.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono