Poštovani, interesuje me da li unuk plaća porez na poklonu nepokretnosti (stana) od dede i da li mogu da ovlastim sina da potpiše ugovor pred sudom u moje ime .Unapred zahvalan deda

Poštovani,

Prema čl. 21. Zakona o porezu na imovinu, predviđeno je da porez na poklon ne plaća, između ostalog poklonoprimac prvog naslednog reda. Pošto se Vaš unuk nalazi u prvom naslednom redu u odnosu na vas( poklonodavca), to će značiti da će biti oslobođen plaćanja istog. Prilikom overe  ugovora u sudu, potrebno je lično prisustvo ugovornih stranaka, mada ukoliko to nije moguće, potrebno je priložiti važeće punomoćje dobijeno od strane potpisnika ugovora. Znači da bi Vi mogli da ovlastite sina da to učini umesto Vas.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono