Poštovani, do pre tri meseca sam imao podstanare u svom privatnom stanu. Bili su tu oko dve godine i ostavili su oko 60 000 dinara dugovanja za stuju i komunalije. Nisam imao nikakav ugovor sa njima pa me interesuje da li ikako mogu preko suda da naplatim dug.

Poštovani,

Vi jeste imali usmeni ugovor sa podstanarima – ugovor o zakupu stana. Dakle, nije obavezno da ugovor o zakupu bude u pismenoj formi, dovoljno je da ste se vi usmeno dogovorili o najbitnijim okolnostima da ugovor bude validan.

Svoja prava možete ostvarivati sudskim putem, i to tužbom radi duga. Tužite ih za račune koje nisu platili  dok su živeli kao podstanari u Vašem stanu.

Mladi Pro Bono