Poštovani, da li da overim ugovor o zakupu stana, znam da nije neophodno, da li je to bolje za zakupodavca?

Poštovani, ukoliko želite veći stepen pravne sigurnosti, možete overiti ugovor o zakupu. Za to je potrebno da Vi i zakupac odete u sud, ponesete ugovor o zakupu u najmanje dva primerka (moguće da će vam u sudu tražiti i više primeraka), zatim ličnu kartu i Vi i zakupac, a u sudu će Vam reći koliku taksu morate da platite na overu. Taksa za overu se naplaćuje u zavisnosti od vrednosti godišnje zakupnine.

 

Mladi Pro Bono