Osuđen sam na 15 meseci zatvora za delo teška krađa 204/1. Interesuje me kada nastupa zastarelost izvršenja kazne?

Poštovani,

Krivičnim zakonom (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012) regulisani su rokovi za zastarelost izvršenja kazne, tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne. Rok za zastarelost izvršenja kazne iznosi tri godine od osude na kaznu zatvora preko jedne godine. Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna.

 

Mladi Pro Bono