Kako se pokreće postupak za lišavanje poslovne sposobnosti psihički obolelog punoletnog lica koje ugrožava sebe, svoju okolinu i bližnje, odbijajući da se leči? Da li oduzimanje poslovne sposobnosti omogućuje staratelju da preduzima radikalne mere za pomoć takvom licu? U konkretnom slučaju radi se o mojoj snaji, čiji je sin iscrpeo sve mogućnosti koje su mu bile poznate kako bi joj pomogao. Starije dijagnoze su ukazivale na oblik depresije koji bi mogao uspešno da se leči. Sada je u jadnom psihofizičkom stanju. Unapred zahvalan

Poštovani,

Postupak za lišenje poslovne sposobnosti punoletnih lica regulisan je Zakonom o vanparničnom postupku. Član 32. propisuje da postupak za lišenje poslovne sposobnosti sud pokreće i vodi po službenoj dužnosti, kao i po predlogu organa starateljstva, bračnog druga, deteta ili roditelja lica kod koga su se stekli zakonski uslovi za lišenje, odnosno ograničenje poslovne sposobnosti. Postupak se pokreće i po predlogu dede, babe, brata, sestre, kao i unuka, ako sa tim licem žive u porodičnoj zajednici. Predlog za pokretanje postupka može da stavi i samo lice koje treba lišiti poslovne sposobnosti, ako može da shvati značenje i pravne posledice svog predloga. Takođe, odredbe člana 33. propisuju da predlog mora da sadrži činjenice na kojima se zasniva, kao i dokaze kojima se te činjenice utvrđuju ili čine verovatnim. Ako postupak nije pokrenuo organ starateljstva, predlog mora da sadrži i podatke iz kojih proizilazi ovlašćenje za pokretanje postupka. Dakle, potrebno je da njen sin podnese predlog za pokretanje postupka osnovnom sudu u mestu njenog prebivališta.

Što se tiče drugog pitanja nije mi jasno šta podrazumevate pod “radikalnim merama”, ali prava staratelja zavise od odluke suda koji može jedno lice u potpunosti ili delimično lišiti poslovne sposobnosti.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO