Imam upisanu hipoteku na lokalu dužnika. Dužnik je u medjuvremenu preminuo, ostavinska rasprava još nije otvorena. Kakve su moje mogućnosti da upišem zabeležbu prodaje na lokalu?

Poštovani, kao što znate, hipoteka se ustanovljava kao način obezbeđenja potraživanja koje imate prema dužniku. Ukoliko dužnik ne ispuni svoju obavezu o dospelosti, onda možete da aktivirate hipoteku i zahtevate prodaju nepokretnosti na kojoj je hipoteka ustanovljena.

Ukoliko imate vansudsku izvršnu hipoteku, Vi možete zahtevati zabeležbu hipotekarne prodaje ukoliko priložite opomene koje ste slali izvršnom dužniku (odnosno njegovim naslednicima) kao i dokaz da je dužnik primio te opomene, kopiju ugovora o hipoteci (ili založne izjave), izjavu da dužnik nije ispunio dug.

U suštini Vas ništa ne spečava da tražite zabeležbu i pre otvaranja ostavinske rasprave.

Najbolje bi bilo da stupite u kontakt sa naslednicima i dogovorite se sa njima, jer imate izvršnu ispravu i konstituisano pravo hipoteke, koje prati stvar bez obzira na to ko je vlasnik te stvari.

 

Mladi Pro Bono