Da li mogu pokloniti punoletnom detetu stan uz uslov da ga ne može otuđiti za mog zivota, a bez mog odobrenja (uz uslov da će me negovati-izdržavati u starosti i bolesti)? U protivnom da mogu poništiti ugovor i vratiti stan u moje vlasništvo pošto bih sad i preveo stan na dete. Hvala

Poštovani/a,

Ugovorom o poklonu nepokretnosti se prenosi pravo svojine sa poklonodavca na poklonoprimca bez ikakvih ograničenja u smislu daljeg raspolaganja istom, što znači da nećete moći svom detetu da zabranite da je nakon toga proda, pokloni itd. Doduše, ugovorom biste mogli da ustanovite doživotno plodouživanje u sopstvenu korist, što znači da biste imali pravo da stan koristite i u njemu živite bez obzira na to da li bi vaše dete dalje raspolagalo pravom svojine. Dalje, ovim ugovorom nije moguće ustanoviti obavezu za poklonoprimca da izdržava i neguje poklonodavca, a poklonodavac može opozvati poklon samo ako nakon učinjenog poklona tako osiromaši da ne može živeti, kao i u slučaju kada poklonoprimac pokaže veliku neblagodarnost prema poklonodavcu.

Uzimajući u obzir Vaše zahteve, smatram da je mnogo bolja opcija zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju. “Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani” (član 194. Zakona o nasleđivanju). Dakle, ugovorom o doživotnom izdržavanju zadržali biste pravo svojine na stanu (koje bi prešlo na Vaše dete tek nakon Vaše smrti), a ono bi preuzelo obavezu da Vas izdržava i da brine o Vama. Više o ugovoru o doživotnom izdržavanju možete naći na sledećem linku: https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/nasledno-pravo/ukratko-ugovor-o-dozivotnom-izdrzavanju-2/

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO