Da li hipoteka na kuću ikad zastareva?

 

Poštovani,

Hipoteka je založno pravo na nepokretnosti, koje ovlašćuje poverioca da, ako dužnik ne isplati dug o dospelosti zahteva naplatu potraživanja obezbeđenog hipotekom iz vrednosti nepokretnosti, bez obzira u čijoj svojini se nepokretnost nalazi.

Hipoteka je akcesornog( sporednog) karaktera, odnosno zavisna je od glavnog potraživanja, te ne može postojati sama za sebe. Takođe, hipoteka prestaje ispisom iz registra nepokretnosti u koji je bila upisana, ako obezbeđeno potraživanje prestane na način dozvoljen zakonom( Zakon o hipoteci čl. 43.).

Glavno potraživanje može da zastari, međutim, uprkos tome hipotekarni poverilac može da se namiri iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti i posle zastarelosti obezbeđenog potraživanja( Zakon o hipoteci čl. 26.). Međutim, zastarela potraživanja kamata i drugih povremenih davanja se iz opterećene stvari ne mogu namiriti.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono