Da li bih platio porez na ugovor o poklonu za polovinu stana koji bi tim ugovorom moja sestra prenela svoju polovinu stana na mene? Sestra i ja smo nasledili od majke svako po polovinu stana i sestra bi svoju polovinu poklonila meni tako da ja budem vlasnik celog stana? Unapred hvala. Srdačan pozdrav

Poštovani,

Član 19. stav 1. Zakona o porezima na imovinu propisuje da obveznici koji se, u odnosu na ostavioca, odnosno poklonodavca, nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja, porez na nasleđe i poklon plaćaju po stopi od 1,5%. Porez na poklon ne plaća poklonoprimac drugog naslednog reda  na jedan nasleđeni, odnosno na poklon primljeni stan, ako je sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre prijema poklona (član 21. stav 1. tačka 3 Zakona). Dakle, bićete dužni da platite porez na poklon, osim u slučaju da ste najmanje godinu dana pre prijema poklona neprekidno živeli u zajedničkom domaćinstvu sa Vašom sestrom.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO