Vlasnik sam dva stana. U jednom živi sin, a u drugom ja. Ako mu ga poklonim da li podleže bilo kakvom porezu?

Poštovana,

Prema članu 21 stavu 1. tačka 1 Zakona o porezima na imovinu poklonoprimac prvog naslednog reda i supružnik poklonodavca ne plaća porez na poklon. Obzirom na to da su deca naslednici prvog naslednog reda, Vaš sin biće oslobođen plaćanja poreza na poklon.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO