Sa svojom suprugom sam od 2004 g. živeo u vanbračnoj zajednici, a 2008 smo se venčali. Žena je podigla kredit da kupimo kuću koju jos otplaćuje, a ja sam je renovirao. Kakva su moja prava ako se razvedem od nje, a kuća je na njeno ime uknjižena. Pozdrav

Poštovani,

U članu 191. Porodičnog zakona navodi se da imovina koju su vanbračni partneri stekli radom u toku trajanja zajednice života u vanbračnoj zajednici predstavlja njihovu zajedničku imovinu. Inače se na imovinske odnose vanbračnih partnera primenjuju pravila koja se odnose na bračne partnere, tako da su u tom pogledu izjednačeni.

Ukoliko je Vaša supruga kuću kupila  po započinjanju vanbračne/bračne zajednice ona će se smatrati Vašom zajedničkom imovinom, bez obzira na činjenicu da je samo Vaša supruga upisana u javni registar  prava na nepokretnostima kao vlasnik( čl. 176. st. 2. “Smatra se da je upis izvršen na ime oba supružnika i kada je izvršen na ime samo jednog od njih…”).

Ukoliko rešite da brak okončate, a i pre toga, imate pravo da zahtevate deobu zajedničke imovine. Deoba može biti sporazumna i sudska( kada dogovor između supružnika nije postignut). Uvek se pretpostavlja da su udeli u zajedničkoj imovini supruznika jednaki. Naravno, svaka strana može dokazivati suprotno navodeći brojne okolnosti od značaja za održavanje i uvećanje vrednosti zajedničke imovine( ostvareni prihodi, vođenje poslova u domaćinstvu, staranja o deci, staranje o imovini…).

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono