Poštovani, napravio sam prekršaj pre oko 35 dana, član332. stav1. tačka11. Da li možete da mi kažete o kakvom prekršaju je reč, i kakva i kolika je kazna za to. Hvala vam puno.

Poštovani,

Članom 332. st. 1. tačka 11. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, predviđa se novčana kazna u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara za lice koje postupi suprotno odredbama čl. 47. pomenutog zakona.

Članom 47. reguliše se prvenstvo prolaza:

Član 47

Na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom, vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane.

Vozač vozila koji na raskrsnici skreće ulevo, dužan je da propusti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smera na raskrsnici zadržava pravac kretanja ili skreće udesno, ako saobraćajnim znakom nije drukčije određeno.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza, ako saobraćajnim znakom nije drukčije određeno.

Vozač koji ulazi vozilom na put sa prvenstvom prolaza dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem.

Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji se uključuje i kada taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put sa prvenstvom prolaza, ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put sa savremenim kolovoznim zastorom ili ako na put ulazi sa površine na kojoj se ne vrši javni saobraćaj.

Vozač koji pri skretanju vozila preseca biciklističku stazu ili traku, dužan je da propusti vozila koja se kreću stazom, odnosno trakom.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono

Office - PRO BONO

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office