Poštovani ja sam građanin Republike Hrvatske, moj otac je bio građanin Srbije nakon njegove smrti nasljedio sam nekretninu u Beogradu. Pošto imam namjeru prodati tu nekretninu interesira me da li moram platiti porez na kapitalnu dobit i koliko ona sada iznosi? Puno hvala

Poštovani,

Zakon o porezu na dohodak građana u glavi VII reguliše  porez na kapitalne dobitke. Na osnovu ovog zakona kapitalni dobitak, odnosno gubitak, predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i njihove nabavne cene, a obveznikom se smatra svako fizičko lice, uključujući i preduzetnika, koje je izvršilo prenos prava, udela i hartija od vrednosti.

Međutim, u čl. 72a st. 1. napominje se da se kapitalnim dobitkom neće smatrati razlika nastala prenosom prava, udela ili hartija od vrednosti, kada su, između ostalog, stečeni nasleđem u prvom naslednom redu. To je upravo situacija koja se može primeniti na Vaš slučaj, pošto se Vi u odnosu na Vašeg oca nalazite u prvom naslednom redu.

To znači da Vi nećete biti oslobođeni plaćanja poreza, već da poreska obaveza uopšte ne nastaje, jer ne postoji poreski objekat( kapitalni dobitak).

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono